Spring til indhold

Samtykke til behandling

Vi skal have din accept, inden vi behandler dit barn. Det hedder samtykke.

Information om lovgivning vedr. samtykke til behandling af børn i den kommunale tandpleje. Loven er trådt i kraft den 1. juni 2017.

 

Tandplejen kan uden samtykke fra forældrene:

 • Indkalde børn i klassen til undersøgelse.
 • Foretage undersøgelser
 • Give mundhygiejneinstruktion.
 • Foretage afpudsning og tandrensning.

Forældre vil dog fortsat blive tilbudt at deltage.

 

Tandplejen kan på baggrund af et generelt, udtrykkeligt samtykke fra forældrene gennemføre:

(At samtykke gives generelt til behandlinger betyder, at forældrene samtykker til at få foretaget f.eks. fluorpensling af tænder før første behandling og samtidig samtykker til nødvendige efterfølgende fluorbehandlinger.)

 • Fluorbehandlinger, der anvendes for at undgå huller i at opstå og/eller medvirke til at standse udviklingen af huller i tænderne.
  Hvis der ikke foretages fluorbehandling af tænder på børn i høj risiko for at få huller eller har begyndende huller, vil udviklingen af huller fortsætte.
  Der er ingen risiko for komplikationer.
  Der findes forskellige fluorbehandlingsmetoder, så det er meget få børn, der ikke kan fluorbehandles.
  Fluorbehandlinger foretages overvejende af klinikassistenter.

 • Røntgenundersøgelser, der anvendes som hjælpemiddel ved tandundersøgelser og til kontrol af sygdomsudvikling mv.
  Hvis der ikke tages røntgenbilleder ved behov, vil der være huller eller andet der ikke opdages. Der er ingen risiko for komplikationer.
  Den anvendte røntgendosis til et lille røntgenbillede svarer til ca. 1/5 af den gennemsnitlige baggrundsdosis på en dag. Et oversigtsbillede af alle tænder svarer til en dags baggrundsstråling.

Et generelt samtykke kan gives skriftligt eller mundtligt. Samtykke kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.

 

Tandplejen skal indhente samtykke til alle øvrige tandbehandlinger

Der skal gives en fyldestgørende og forståelig information før samtykke gives af forældrene til behandlingen.

Sundhedsforvaltningen