Spring til indhold

Hjælp til ejendomsskattebilletten

Har du spørgsmål vedrørende ejendomsskat - kan henvende dig her, hvis der er beløb på ejendomsskattebilletten, du gerne vil have en forklaring på:.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Renter og gebyr

Odense Kommune - Borgerservice  
Borgernes Hus
Østre Stationsvej 15
5000 Odense C 

Tlf.nr. 66 13 13 72
www.odense.dk/opkraevning


Hvilende kloaktilslutningsbidrag

Odense Kommune - Industri og Miljø
Odense Slot, 
Nørregade 36-38 
5000 Odense C 
Mobil.nr. 65 51 24 78
E-mail: spildevand@odense.dk

Landvindingslag, pumpe- og digebidrag
Odense Kommune - Landbrug og Natur
Odense Slot,
Nørregade 36-38  
5000 Odense C 
Tlf.nr. 65 51 25 30 
E-mail: jhk@odense.dk


Kommunal gaderenholdelse og snerydning

Odense Kommune - Vejmyndighed og Parkering
Odense Slot,
Nørregade 36
5000 Odense C 
Tlf.nr. 30 91 35 80
E-mail: vejmyndighed@odense.dk

Rottebekæmpelse
Mortalin A/S
Bråbyvej 76
4690 Haslev
Tlf.nr. 88 42 00 00

 

Skorstensfejning
www.odense.dk/skorstensfejning

Odense Kommune - Byggesag 
Odense Slot,
Nørregade 36-38 
5000 Odense C 
Tlf.nr. 65 51 24 62

Email: byggesag@odense.dk

 

Skriftlig henvendelse

Borgere via DigitalPost til Byggesag.

Virksomheder via www.virk.dk 

 


Borgmesterforvaltningen