Spring til indhold

Kontrolenheden mod social dumping

Vi ønsker ikke social dumping i Odense Kommune. Derfor har Byrådet nedsat en Kontrolenhed, der arbejder for at sikre, at leverandører til kommunen overholder arbejdsklausulen, som stiller krav til leverandørerne om at overholde danske løn- og arbejdsvilkår. 

Hvad er social dumping? 

Social dumping er når: 

- Udenlandske og danske virksomheder udfører opgaver uden at overholde danske love og regler.

- Udenlandsk arbejdskraft arbejder med løn og arbejdsvilkår under det sædvanlige danske niveau.

 


 

 Kender du dine rettigheder? og kan du svare ja til disse spørgsmål:

Får du den rigtige timeløn?

Får du pension?

Får du tillæg?

 

Hvis ikke, kan du anmelde social dumping. 

 


 

Hvad kan du gøre mod social dumping?

 


Kontrolenhedens indsats mod social dumping

  • Når Kontrolenheden modtager en anmeldelse, tager vi ud og besøger det sted, som er anmeldt. Her kigger vi på arbejdsforholdene, og der indhentes yderligere oplysninger.
  • Efter besøget vurderer vi de nye oplysninger og det afgøres, om der foregår noget mistænksomt/mulig social dumping.
  • Hvis der er mistanke om social dumping, indsamler vi yderligere relevant dokumentation i henhold til Arbejdsklausulen.
  • Når Kontrolenheden har analyseret dokumentationen, vil der blive aflagt en rapport. Her laves en skitsering af mulige scenarier for det videre forløb. Det er kontraktejer, der alene afgør, hvilke tiltag der skal i gangsættes.

 

 

 


 

Hvem er Kontrolenheden?

Kontrolenheden er en del af Borgmesterforvaltningen.

Vi har kontor på Rådhuset og hører under Økonomi og Digitalisering, Udbud og Kontraktstyring.

 

Teamet i Kontrolenheden:

Vi er et team bestående af tre engagerede medarbejdere.


Dorthe er teamets jurist og varetager gennemgangen af det indhentede materiale.


Nicolai er teamets konsulent, eller med andre ord "manden i marken", og han foretager kontrolbesøg på Odense Kommunes projekter.


Teamet har også en studentermedhjælper, som assisterer Kontrolenheden med diverse opgaver.  

 

Dorthe Frost Høegsberg

Teamkoordinator

E-mail: dorhg@odense.dk

Mobil: +45 61 34 56 25

 

Axel Nicolai Nordqvist

Konsulent

E-mail: axenn@odense.dk

Mobil: +45 21 63 12 18 

 

Ina Christiane Andersen

Studentermedhjælper

E-mail: inaca@odense.dk

Mobil: +45 20 59 78 27 

 


 

Hvor tilbydes vores assistance?

Vi tilbyder vores assistance til de øvrige fynske kommuner via Borgmesterforum Fyn.

 

Vores assistance benyttes for nuværende i disse fynske kommuner: 

Assens

Kerteminde

Nyborg

Svendborg

 

Endvidere benyttes vores assistance hos følgende kommunale selskaber:

Fjernvarme Fyn

Odense Letbane

Odense Renovation

Vandcenter syd

 


 

Borgmesterforvaltningen