Spring til indhold

Kontrolenheden

Byrådet i Odense Kommune har nedsat en Kontrolenhed, der arbejder for at sikre, at leverandører til kommunen overholder arbejdsklausulen, som stiller krav til leverandørerne om at overholde danske løn- og arbejdsvilkår.

 

Hvem er Kontrolenheden?

Kontrolenheden har til opgave at sikre overholdelse at arbejdsklausulen, som er en del af alle tjenesteydelseskontrakter. Overholdelse af arbejdsklausulen indebærer at leverandøren sikrer, at både sine egne, men også eventuelle underleverandørers, ansatte modtager løn og ansættelsesvilkår på niveau med den mest repræsentative overenskomst for det pågældende område. Kontrolenheden følger således op på, om de arbejdsudførende på Kommunens aftaler og projekter har disse løn og ansættelsesvilkår.

Kontrolenheden er en del af Borgmesterforvaltningen. Vi har kontor på Rådhuset og hører under Økonomi og Digitalisering, Udbud og Kontraktstyring.

 

Indsatsprocessen: 

Det er kontrolenhedens udgangspunkt, at der alene foretages kontroller på baggrund af mistanke. Modtager Kontrolenheden en anmeldelse tager vi ud og besøger det sted og snakker med de medarbejdere som anmeldelsen vedrører. Disse besøg kalder Kontrolenheden for kontrolbesøg. Ved et kontrolbesøg observerer vi arbejdsforholdene og der indhentes yderligere oplysninger ved at spørge medarbejderne ind til deres løn og ansættelsesforhold. Efter kontrolbesøget vurderer Kontrolenheden om de nye oplysninger giver anledning til videre kontrol. Er der herefter stærk mistanke om at arbejdsklausulen ikke overholdes, indkalder Kontrolenheden yderligere relevant dokumentation for medarbejderne, så som timesedler, lønsedler, ansættelseskontrakter mv. Det er via denne dokumentation at leverandøren skal kunne dokumentere at arbejdsklausulen overholdes. Når Kontrolenheden har modtaget dokumentationen og analyseret denne, vil konklusionen blive aflagt i en rapport. Her laves en skitsering af mulige scenarier for det videre forløb. Det er kontraktejer, der alene afgør, hvilke tiltag der skal i gangsættes.

 

Anmeld social dumpunkt


Teamet i Kontrolenheden:Kontakt:
Claudia Harding Cengic, Teamkoordinator, clhh@odense.dk, mobil 21 52 81 31
Sejla Dautovic, Konsulent, sejda@odense.dk, mobil 21 33 99 36

Trine Riis-Hansen, Konsulent, triri@odense.dk, mobil 21 33 35 29 


 

Hvor tilbydes vores assistance?

 

Vores assistance benyttes for nuværende i disse kommuner og offentlige instanser: 

Assens 

Kerteminde

Nyborg

Svendborg

Ærø

Høje Taastrup

Syddansk Universitet

 

 


Hvad er social dumping?  

Social dumping er når udenlandske og danske virksomheder udfører opgaver i Danmark, hvor de arbejdsudførende, der udfører opgaverne, får en langt lavere løn og har ringere arbejdsvilkår end overenskomsterne ellers foreskriver. Et eksempel på social dumping er systematiseret underbetaling af udenlandske medarbejdere, fx modtager medarbejderne ikke løn for alle udførte arbejdstimer, modtager ikke overtidsbetaling og/eller pension og andre løndele.

 

 


 

Hvad kan du gøre mod social dumping?

Har du mistanke om at du eller andre ikke modtager løn og ansættelsesvilkår på overenskomstlignende niveau kan du anmelde det til Kontrolenheden. 

Du kan anmelde social dumping her

 

Anmeld social dumping

 

 

Kom hurtigt til

Borgmesterforvaltningen