Spring til indhold

Styrkelse af vilkårene for vækstlag og fødekæde

I Odense spirer kreativiteten og den kunstneriske skabelyst.

Dansere fra Det Kongelige Teater Balletskolen Odense poserer
Det Kongelige Teater Balletskolen Odense er en af Danmarks mest anerkendte balletskoler. Foto: Det Kongelige Teater Balletskolen Odense 

Gennem tiden er et væld kunstneriske talenter udsprunget af byen. Mange har også taget det helt store skridt og er blevet kendte professionelle kunstnere. Odense skal fortsat være en by, hvor kunstnere udklækkes og kan udøve deres professionelle virke.

 

Derfor skal byens kulturinstitutioner og -aktører arbejde målrettet med det kunstneriske vækstlag samt nyskabende kunst og kultur. De skal endvidere bidrage til at udvikle de rammer, som er nødvendige for at de kunstneriske erhverv kan trives i Odense.

 

Desuden skal børn og unge møde og skabe kunst og kultur i endnu højere grad end nu. Børn og unge er kimen til et sundt og mangfoldigt vækstlag. Derfor er det vigtigt, at de lærer om og arbejder med kunst og kultur. Odense Kommune vil i de kommende år iværksætte kulturtalentinitiativer, som skal understøtte og give en platform til byens kunstneriske vækstlag.

 

eksempler

  • Odense Kommune har startet Den Kæmpestore Kulturkontakt som et forum og netværk for kul-turaktører. Den Kæmpestore Kulturkontakt skal give kulturaktørerne kompetencer og netværk til at kunne udvikle og udøve deres kunst og kultur.
  • Kulturmaskinen er blevet udpeget til netværks- og genrespillested for perioden 2022-2025. Som netværks- og genrespillested arbejder Kulturmaskinen bl.a. med at understøtte, formidle og opdyrke den rytmiske musiks vækstlag.

 

By- og Kulturforvaltningen