Spring til indhold

Kulturpolitikkens værdigrundlag

Læs kulturpolitikkens værdigrundlag

Kunstmuseum Brandts
Kunstmuseum Brandts. Foto: Anne Bæk
Med kulturpolitikken ønsker By- og Kulturudvalget som nævnt at udstikke en kurs. Kursen sættes af fire fokusområder. Herudover er der en række værdier, som udvalget forudsætter, at kommunens kulturaktører har fokus på.

By- og Kulturudvalget ønsker også at understrege vigtigheden af kunst og kultur i Odense. Kunsten og kulturen binder os sammen som mennesker og samfund. Den er grundlag for store og små fællesskaber og giver os et universelt sprog i form af oplevelser og erfaringer. Kunst og kultur vækker følelser, udfordrer, begejstrer, provoker, drager og giver anledning til refleksion. Med andre ord: Kunst og kultur danner os – som individer og samfund.

Samarbejde og internationalt perspektiv

Det er vigtigt, at kulturinstitutionerne og -aktørerne i Odense samarbejder med hinanden og andre relevante partnere. Vi ønsker, at institutionerne og aktørerne arbejder med at skabe international opmærksomhed på Odenses kulturliv. Begge dele styrker kvaliteten og udbredelsen af Odenses kunst og kultur.

Diversitet

Kulturlivet i Odense rummer stor diversitet og mange forskelligartede oplevelser. Dette er en vigtig værdi, som skal bestå og videreudvikles. Det forventes, at diversitet er en fast del af kulturinstitutionernes og -aktørernes arbejde og struktur.

Diversitet forstås bredt som f.eks. køn, etnisk baggrund, geografisk spredning, alder samt kunstperioder og -genrer m.fl.

Socialt ansvarlig

Det forudsættes, at Odenses kulturinstitutioner og -aktører bidrager aktivt til at være socialt ansvarlige i samfundet. Det gælder over for publikum, ansatte såvel som frivillige. Herunder hører overvejelser om hvordan man øger sin tilgængelighed for grupper, som har sværere ved at få adgang til kunst og kultur.

Klima og miljø

Odense Kommune vil være i front, når det kommer til klima og bæredygtighed. Samtidig stilles der stadig større krav fra fonde og staten til kulturaktørers bevidsthed og dokumentation, når det kommer til klima og miljø. Derfor forventes det også, at Odenses kulturinstitutioner og -aktører fortsat arbejder målrettet med deres egen klima- og miljøpåvirkning så der også fremover arbejdes for bæredygtige løsninger.

Kultur og sundhed

Kunst og kultur har stor betydning for menneskers mentale og fysiske sundhed og velvære. Kunst og kultur kan skabe livskvalitet, livsglæde og fællesskab samt give håb og trøst. Odense Kommune arbejder målrettet med kultur og sundhedsindsat-ser i regi af Kulturregion Fyn og vil opfordre Odenses kulturinstitutioner og -aktører til at igangsætte initiativer indenfor feltet i det omfang, det giver mening.

God ledelse

Odense Kommune har de seneste mange år lagt særlig vægt på vigtigheden af professionel ledelse i kulturlivet. Det forventes fortsat, at ledelser og bestyrelser har fokus på dette med udgangspunkt i Kulturministeriets vejledning ”God ledelse i selvejende kulturinstitutioner”.

Odense Kommune understøtter professionaliseringen af byens kulturledelser og -bestyrelser gennem Kultur- og bestyrelsesledernetværket.

Synlighed og genlyd

Der har i flere år været et kulturpolitisk fokus på, at få øget synligheden omkring kunst- og kulturtilbuddene i Odense. Odense Kommune har en forventning om, at kulturinstitutionerne og -aktørerne fortsætter denne indsats. Odenseanerne skal kende til det rige kulturliv i deres by – lige såvel som omverdenen skal kende til det.


By- og Kulturforvaltningen