Spring til indhold

Kulturpolitikkens baggrund

Herunder kan du læse baggrunden for kulturpolitikken.

Odense Symfoniorkester
Den internationalt anerkendte dirigent, Pierre Bleuse, har siden 2021 været chefdirigent for Odense Symfoniorkester.

Kulturpolitikken er en udvalgspolitik vedtaget af By- og Kulturudvalget. Det vil sige, at kulturpolitikken sætter retningen, når By- og Kulturforvaltningen prioriterer kommunale midler på kunst- og kulturområdet i Odense.

Formuleringerne i kulturpolitikken er derfor udgangspunktet, når forvaltningen eksempelvis vurderer ansøgninger om at få andel i de kulturelle puljemidler. Desuden er kulturpolitikken grundlaget for kommunens aftaler om driftstilskud med Odenses kulturinstitutioner.

Kulturpolitikken består af flere dele. Som en overordnet ramme består den af en vision, der beskriver By- og Kulturudvalgets ønskede retning for de kommende års udvikling af kunst- og kulturlivet i Odense.

Visionen for kulturpolitikken er:

 

Citat
Odense skal være en international kulturby med vækstlaget og det lokale kulturliv som fundament.Visionen for kulturpolitikken


Ud over visionen består kulturpolitikken af et værdigrundlag og fire kulturpolitiske fokusområder. Værdigrundlaget beskriver en række værdier, som udvalget har en forventning om indgår som en naturlig del af kulturinstitutionernes og -aktørernes daglige arbejde. De er dog ikke deciderede fokusområder. En værdi er eksempelvis fokus på god ledelse. Det ligger By- og Kulturudvalget på sinde at understrege vigtigheden af disse værdier, selvom de ikke er udvalgt som fokusområder.

De kulturpolitiske fokusområder – større international opmærksomhed på Odenses kulturliv, styrkelse af vilkårene for vækstlag og fødekæde, fokus på kunst og kultur i lokalområderne samt kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummene – er de vigtige indsatsområder for Odenses kulturliv. De danner grundlag for, hvordan kulturaktørerne skal anvende de kommunale tilskud.

Kulturpolitikkens område

Kunst- og kulturområdet i Odense er bredt og om-fatter en lang række private aktører indenfor forskellige genrer. Velvillige sponsorer og private aktører udgør sammen med de kommunale aktører grundstammen i kulturbyen Odense.

Kulturpolitikken retter sig mod Odenses professionelle og semiprofessionelle kulturinstitutioner og -aktører samt de dele af det kulturelle vækstlag, der har et kvalitativt højt niveau.

De kulturpolitiske fokusområder er tiltænkt alle kulturinstitutioner og -aktører, der søger og modtager
tilskud fra Odense Kommune. Forventningerne til indfrielsen af fokusområderne hænger sammen med størrelsen på det kommunale tilskud.

 

Kompetencefordeling og sammenhæng med andre politikker

Kulturpolitikken er By- og Kulturudvalgets politik. Udvalget har ansvaret for den politiske ledelse og prioritering af By- og Kulturforvaltningens ressourcer målrettet kunst og kultur i Odense. Kulturpolitikken er desuden tæt forbundet med både Bystrategien og Fritidspolitikken.

By- og Kulturforvaltningen (det administrative niveau) udmønter kulturpolitikken i samarbejde med Odenses kulturaktører.

Odense Kommunes kulturaktører er det udøvende led. Det er kulturaktørerne, som i sidste ende har det kunstneriske råderum og træffer de kunstneriske valg.

 

Flerårige aftaler om tilskud

Kulturinstitutioner og aktører med flerårige aftaler om tilskud fra Odense Kommune samt kommunale kulturinstitutioner
Den Fynske Opera / Det Fynske Kunstakademi / Det Kgl. Teaters Balletskole Odense / Dukketeatret Svanen / DYNAMO Workspace / Fyns Grafiske Værksted / H. C. Andersen Festspillene / Kansas City / Kulturmaskinen / Kunstmuseum Brandts / Nordatlantisk Hus / Nørregårds Teater / Odense Bibliotekerne / Museum Odense / Odense Filmværksted / Odense Jazz Orchestra / Odense Symfoniorkester / Odense ZOO / Posten og Dexter / Studenterhus Odense / Teater Momentum / Teatret Slotsgården / Tidens Samling.

Faglige råd
Odense Kunstråd / Odense Musikudvalg.

 

 

 

 


By- og Kulturforvaltningen