Spring til indhold

Odense – en international kulturby 

Forord

Kulturlivet er med til at gøre Odense til den levende og vidunderlige by, vi bor i.

Kunsten og kulturen bidrager til at forme byens identitet, samtidig med at den giver fantastiske oplevelser til både os borgere og besøgende. Alt dette er kulturinstitutionernes, kulturaktørernes og de udøvende kunstneres fortjeneste. Deres arbejde og dedikation har en overordentlig stor betydning for Odense, og de fortjener den største anerkendelse for indsatsen.

For kulturen binder os sammen. Den skaber fællesskaber og gør os klogere på hinanden og livet. Ikke kun individuelt, men sammen med hinanden. Kunsten og kulturen gør os til hele mennesker.

Derfor er det vigtigt for By- og Kulturudvalget at anerkende byens mange kulturaktører. Det gælder de udøvende kunstnere, ansatte på byens institutioner og alle de mange frivillige, som tilsammen udgør rygraden i byens kulturliv. Uden jeres passion og indsats ville Odenses kulturliv ikke være så rigt og mangfoldigt, som det er i dag. På vegne af byen vil vi derfor gerne takke jer for jeres bidrag.

Odense har gennemgået en rivende udvikling de seneste år. Midtbyens fysiske udtryk har ændret sig med omlægningen af Thomas B. Thriges Gade samt etablering af letbanen og det nye H.C. Andersens Hus for bare at nævne et par eksempler. Der er dog ingen tvivl om, at byens kulturliv har rykket sig tilsvarende.

Odense har altid haft et rigt kulturliv, men et øget fokus på at hæve kvaliteten og professionalisere kulturlivet har gjort, at vores by er blevet løftet op på et internationalt niveau. Derfor har vi en forpligtelse til fortsat at dygtiggøre og videreudvikle Odenses kulturliv. Vi har også en forpligtelse til at synliggøre og udbrede de mange fine oplevelser, som vores by byder på.

Med denne kulturpolitik understreger vi vigtigheden af at give byens institutioner og aktører frihed og handlerum. Det er kulturskaberne, der bedst ved, hvad der skal til for at udvikle netop deres område og skabe de fantastiske oplevelser, som vi ønsker i Odense. Netop derfor beskriver kulturpolitikken de overordnede politiske ambitioner og ønsker for kulturlivet. Institutioner og aktører har dermed stor frihed til at fastlægge, hvordan de ønsker at arbejde i den retning.

Med frihed kommer naturligvis også ansvar. Fra politisk side har vi en forventning om, at alle byens kulturaktører bidrager til Odenses udvikling på en positiv måde. Navnlig de aktører, som modtager tilskud fra Odense Kommune, forventes at orientere sig mod kommunens politikker og strategier og bidrage konstruktivt hertil.

Når Odense Kommune eksempelvis sætter som ambition at være foregangsby inden for klima, miljø og grøn omstilling, er det naturligt, at dette også gælder, hvor kommunale midler bruges på kultur.

I Odense lægger vi vægt på, at kulturen har en værdi i sig selv. Samtidig er der dog ingen tvivl om, at et rigt kulturliv har en række positive gevinster. Nyere forskning har for eksempel vist, at kunst og kultur kan spille en stor rolle inden for sundhedsområdet og understøtte en bred vifte af sundhedsforløb. Ligeledes er der eksempler på, at kunst og kultur kan understøtte kriminalpræventive tiltag. Tilsvarende nyder Odense også godt af, at et rigt kulturliv bidrager til at tiltrække gæster til byen. Når vi investerer i kulturen, gør det Odense mere interessant at besøge, og det betyder derfor også større omsætning hos hoteller, spisesteder, butikker mv.

Alt dette er naturligvis positivt, men selvom vi drager nytte af disse erfaringer, er vi i Odense meget bevidste om, at kulturen ikke blot har en instrumentel værdi. Det er vigtigt i sig selv, at Odense har et blomstrende kulturliv, for det udgør en af byens uundværlige livsnerver. Uden kulturlivet ville Odense ikke være den by, vi lever i og holder af. Derfor skal kunsten også have lov og plads til at udfolde sig på egne vilkår, så den kan leve og udvikle sig. For det er her, at skaberkraften og kreativiteten blomstrer. Det er den frie kunst, der giver os de store oplevelser. De oplevelser, der bevæger os, former os og skaber vores fælles historie. Det er de oplevelser, der bliver hos os i hjertet.

På vegne af By- og Kulturudvalget.

Søren Windell
Rådmand


Søren Windell - rådmand i By- og Kulturforvaltningen


By- og Kulturforvaltningen