Spring til indhold

8. september 2022

Referat fra mødet den 8. september

Arkitekturrådet 2022-2024

Referat fra møde i rådet den 8. september 2022


Mødedeltagere:

Jan Albrechtsen
Susanne Renée Grunkin
Claus Bech-Danielsen (deltog indtil kl.11:45)
Christian Tilma
Signe Cold
Anette Kold, Afdelingschef for Byudvikling
Lars-Bo Johansen, Kontorchef for Planlægning og Almene Boliger
Marianne Tonim Nielsen, Byplan
Sidsel Kromann, Byplan
Afbud:
Nicolai Carlberg


Dagsorden

1) Velkommen
2) Arkitekturrådets arbejde i første periode v. Marianne T. Nielsen
3) Arkitekturrådets arbejde i denne periode v. Lars Bo Johansen
Fælles drøftelse
4) Odense – Bystruktur, udvikling og projekter på vej v. Anette Kold
Fælles drøftelse – hvor er Odense på vej hen?
5) På vej mod Bystrategi 2023 v. Helene Grenild
Fælles drøftelse under frokosten – Arkitekturrådets refleksioner til arbejdet med Bystrategi
6) Optagelse af præsentationsvideoer
7) Besigtigelse af Fra gade til byområdet og eventuelt en tur med Odense Letbane


Anette bød velkommen og fortalte om forvaltningens forventninger og ønsker til Arkitekturrådet.

Dagens program var en kort introduktion til Odense by, arkitekturrådets tidligere arbejde samt kommende projekter og forventede drøftelser.

I den kommende periode har vi en ambition om at komme lidt højere op i helikopteren og se byens udvikling i et større perspektiv. Arkitekturrådet skal være med til at folde potentialer ud mellem det at tænke bæredygtig byudvikling og inspirere med eksempler og referencer til realisering.

By- og Kulturforvaltningen