Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

137.608

Arbejdsmarkedsudvalget

medlem

0

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Kontaktudvalg 1-5 for Odense Kommunes skolevæsen

medlem

0

Kontaktudvalg Dalum (børnepasningsområdet)

medlem

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg

   

Klagerådet for hjemmehjælpsområdet i Odense

   

Repræsentantskabet for Odense Lufthavn

   
Fjernvarme Fyn A/S

 

 

     

I alt vederlag

 

137.608

Borgmesterforvaltningen