Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Torben Hangaard deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

155.608*

Børn- og Ungeudvalget (§ 18)

medlem

0

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

medlem

0

KL´s delegeretmøde

medlem

0

Ældre- og Handicapudvalget

medlem

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
     

I alt vederlag

 

155.608

 

* Vederlagets størrelse skyldes tillæg for deltagelse i § 18 udvalget.

Borgmesterforvaltningen