Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Tina Bue Jensen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

137.608

Odense Kommunes bevillingsnævn

medlem

0

By- og Kulturudvalget

medlem

0

Odense Kommunes Handicapråd

medlem

0

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Klagerådet for hjemmehjælpsområdet i Odense Kommune

medlem

0

Kontaktudvalget 1-5 for Odense Kommunes skolevæsen

medlem

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Bestyrelsen for Fyns Grafiske Værksted

   

Bestyrelsen for Gæsteatelier Hollufgård

   

Bestyrelsen for Odense Vandselskab as

   
     

I alt vederlag

 

137.608 

Borgmesterforvaltningen