Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Thomas Funding deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

137.608

By- og Kulturudvalget

medlem

0

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

medlem

0

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Bestyrelsen for Fyns Grafiske Værksted

medlem

0

Repræsentantskabet for Naturgas Fyn I/S

medlem

0

Fjernvarme Fyn   

medlem

25.000

§ 17 stk. 4-udvalg på IT-området

næstformand

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Odense Kommunes bevillingsnævn

   

Bestyrelsen for Odense Renovationsselskab A/S

   

Bestyrelsen for Odense Vandselskab as

   
     

I alt vederlag

 

162.608 

Borgmesterforvaltningen