Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Stina Willumsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

137.608

Børn- og Ungeudvalget

medlem

0

Center for Sex og Sundhed

formand

0

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

KL´s repræsentantskab

medlem

0

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

medlem

0

Kontaktudvalget 1-5 for Odense Kommunes skolevæsen

medlem

0

Kontaktudvalg Øst (børnepasningsområdet)

medlem

0

§ 17 stk. 4-udvalget for sundhedsområdet 

formand

 0

Grønt Råd

medlem

0

     

I alt vederlag

 

137.608

 

Borgmesterforvaltningen