Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

I egenskab af:

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

130.494*

By- og Kulturudvalget

medlem

0

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Repræsentantskabet for Naturgas Fyn I/S

medlem

360 kr. møde

Bestyrelsen for Odense Zoologiske Have

formand

0

Bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus

 medlem    

 0

Bestyrelsen for Energi Fyn A.m.b.a.

næstformand

112.248

Repræsentantselskabet for Trafikselskabet FynBus

medlem

0

Styregruppen for Nordatlantisk Hus

medlem

0

           
           

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Danske Havne Generalforsamling

   

Bestyrelsen for Odense Havn

   

Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

   

KL's repræsentantskab

 

 

       

       

 

I alt vederlag

 

242.742

 

* Vederlagets størrelse skyldes tillæg for hjemmeboende børn og dertil kommer tillæg for tabt arbejdsfortjeneste. 

Borgmesterforvaltningen