Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Lærer Søren Thorsager deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

150.494*

Beredskabskommissionen

medlem

0

Bestyrelsen for Energi Fyn A.m.b.a.

medlem

56.124

Kommunens styrelse under krise eller krig

medlem

0

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Repræsentantskabet for Odense Lufthavn

medlem

0

Børn- og Ungeudvalget

medlem

0

§ 17 stk. 4-udvalget for sundhedsområdet 

medlem

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Danske Havne Generalforsamling

   

Repræsentantskabet for Naturgas Fyn I/S

   

Bestyrelsen for Odense Havn

   

Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

     

I alt vederlag

 

206.618 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.


 

Borgmesterforvaltningen