Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Per Berga Rasmussen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

117.608*

By- og Kulturudvalget

medlem

0

Danske Havne Generalforsamling

medlem

0

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Bestyrelsen for Odense Havn

medlem

0

§ 17 stk. 4-udvalget for sundhedsområdet 

medlem

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Klagerådet for hjemmehjælpsområdet i Odense Kommune

   

Bestyrelsen for Odense Renovationsselskab A/S

   
     

I alt vederlag

 

117.608* Dertil kommer tillæg for tabt arbejdsfortjeneste.

Borgmesterforvaltningen