Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Merete Østerbye deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

217.768*

Børn- og Ungeudvalget (§ 18-udvalget)

formand

0

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

medlem

0

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Bestyrelsen for Odense social-filantropiske Boligselskab

formand

0

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S

medlem

0

Drivhuset, bestyrelsen for

medlem

0

Det Grønlandske Hus i Odense, bestyrelsen for   

Næstformand

0

Sundhedsudvalget, § 17, stk. 4    

næstformand

0

Ældre- og Handicapudvalget

medlem

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Bestyrelsen for Gæsteatelier Hollufgård

   

Repræsentantskabet for Naturgas Fyn I/S

   
     

I alt vederlag

 

217.768* Vederlagets størrelse skyldes tillæg for formandspost i § 18 udvalget.

Borgmesterforvaltningen