Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Maiken Baagøe deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

150.494*

Ældre- og Handicapudvalget

medlem

0

Kontaktudvalg 1-5 for Odense Kommunes skolevæsen

medlem

0

Kontaktudvalg Rosengård (børnepasningsområdet)

medlem

0

Seminarbestyrelsen for Odense Seminarium

medlem

0

§ 17 stk. 4-udvalg på IT-området   

medlem

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S

   

KL-Toppolitisk årsmøde

   
     

I alt vederlag

 

150.494* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

Borgmesterforvaltningen