Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

137.608

Børn- og Ungeudvalget

medlem

0

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Odense Katedralskole

medlem 

0

Tietgenskolen, Handelsgymnasiet og Lærlingeskolen, bestyrelsen for

medlem

Tietgenskolens Forretningsudvalg   

medlem

12.119

§ 17 stk. 4-udvalg på IT-området

medlem

0

 

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Odense Kommunes Bevillingsnævn

   
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse        

Det lokale beskæftigelsesråd (LBR)

 

 

     

I alt vederlag

 

149.727

Borgmesterforvaltningen