Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

130.494*

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

medlem

0

Bestyrelsen for Odense Renovationsselskab A/S

formand

75.000

Odense Affaldsorientering A/S 

medlem

0

RenoSams repræsentantskab

medlem

0

Ældre- og Handicapudvalget

medlem

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Børn- og Ungeudvalget (§ 18 udvalget)

   
     

I alt vederlag

 

205.494

 

* Dertil kommer tillæg for tabt arbejdsfortjeneste samt tillæg for hjemmeboende børn.

Borgmesterforvaltningen