Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Lars Chr. Lilleholt deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

150.494*

By- og Kulturudvalget

medlem

0

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

medlem

0

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn

formand

75.000

Repræsentantskabet for Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S

medlem

0

Repræsentantskabet for Naturgas Fyn I/S

medlem

360 kr. pr. møde

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Danske Havne Generalforsamling

   

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg

   

Bestyrelsen for Odense Havn

   

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S

   

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

   

Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

   
           
Øvrige           
FIF Marketing (Fjernvarmens informationsfond) 

Medlem

50.000

Realkredit Danmark, Lokalråd Odense     

Medlem

  9.500

           

I alt vederlag

 

284.994* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

 

På Folketingets hjemmeside fremgår det ligeledes, hvilke bestyrelses- og udvalgsaktiviteter Lars Chr. Lilleholt deltager i med relevans for Folketinget.

 

Borgmesterforvaltningen