Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

117.608*

Arbejdsmarkedsudvalget           

medlem

0

Kontaktudvalget 1-5 for Odense Kommunes skolevæsen

medlem

0

Bestyrelsen for handicapcentret Tarup gamle præstegård

medlem

0

Odense Kommunes Handicapråd

medlem

0

Odense Tekniske Skole 

medlem

0

Socialudvalget

medlem

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Odense Kommunes Bevillingsnævn

   

KL-Toppolitisk årsmøde

   

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S

   
     

I alt vederlag

 

117.608

 

* Dertil kommer tillæg for tabt arbejdsfortjeneste.

Borgmesterforvaltningen