Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Jesper Kinch-Jensen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

137.608

Børn- og Ungeudvalget

medlem

0

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg

medlem

0

Bestyrelsen for I/S Infra Service

medlem

0

Kontaktudvalget 1-5 for Odense Kommunes skolevæsen

medlem

0

Kontaktudvalg Tarup (børnepasningsområdet)

 

 

Socialudvalget

medlem

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

KL-Toppolitisk årsmøde

   

Det Regionale Udviklingsråd

medlem

0

     

I alt vederlag

 

137.608 

Borgmesterforvaltningen