Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Rådmand Jane Jegind deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

584.124*

Børn- og Ungeudvalget

formand

0

Beredskabskommissionen

medlem

0

Danske Havne Generalforsamling

medlem

0

Odense Kommunes Handicapråd

medlem

0

Kommunens styrelse under krise eller krig

medlem

0

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg

formand

0

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S

medlem

0

Bestyrelsen for Odense Havn

næstformand

0

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

formand

0

Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

medlem

0

Økonomiudvalget

næstformand

0

Syddanske Forskerparker   

medlem

0

Sport Event Fyn

formand

0

Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn

formand

Udviklingsforum

medlem

0

§ 17 stk. 4-udvalget for sundhedsområdet 

medlem

0

Erhvervsøkonomiet Lillebælt

medlem

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Repræsentantskabet for Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S

   

Repræsentantskabet for Naturgas Fyn I/S

   

Fjernvarme Fyn A/S

 

 

     

I alt vederlag

 

584.124* Det højere vederlag skyldes, at Jane Jegind er rådmand.

 

Borgmesterforvaltningen