Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Helge Pasfall deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

117.608*

Børn- og Ungeudvalget

medlem

0

Odense Kommunes

Folkeoplysningsudvalg

medlem

0

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn

medlem

25.000

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Kontaktudvalg Tarup (børnepasningsområdet)

medlem

0

Klagerådet for hjemmehjælpsområdet i Odense Kommune

medlem

0

Kontaktudvalget 1-5 for Odense Kommunes skolevæsen

medlem

0

Ungdomsskolebestyrelse, Odense Kommunes

medlem

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
     

I alt vederlag

 

142.608


* Dertil kommer tillæg for tabt arbejdsfortjeneste.


 

Borgmesterforvaltningen