Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Rådmand Erik Simonsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

584.124*

Arbejdsmarkedsudvalget

formand

0

Bestyrelsen for AMU Fyn

medlem

0

Beredskabskommissionen

medlem

0

Danske Havne Generalforsamling

medlem

0

Det regionale udviklingsråd

medlem

0

Det lokale beskæftigelsesråd (LBR)

medlem

0

Kontaktudvalg Øst (børnepasningsområdet)   

medlem

0

Odense Kommunes Handicapråd

medlem

0

Kommunens styrelse under krise eller krig

medlem

0

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Bestyrelsen for Lindehuset

medlem

0

Bestyrelsen for Odense Havn

medlem

0

Socialudvalget

formand

0

Kontaktudvalget for TAMU-center Odense

medlem

0

Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

medlem

0

Økonomiudvalget

medlem

0

§ 17 stk. 4-udvalget for sundhedsområdet 

medlem

0

     

I alt vederlag

 

584.124* Det højere vederlag skyldes, at Erik Simonsen er rådmand.

Borgmesterforvaltningen