Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Børge Wagner deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

155.608*

Børn- og Ungeudvalget  (§ 18-udvalget)

medlem

0

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

medlem

0

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Bestyrelsen for lokalcenter Rosengård

medlem

0

Repræsentantskabet for Naturgas Fyn I/S

medlem

0

Bestyrelsen for Odense Symfoniorkesters Instrumentfond

medlem

0

Ældre- og Handicapudvalget

medlem

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Danske Havne Generalforsamling

   

Bestyrelsen for Odense Havn

   

Repræsentantskabet for Odense Lufthavn

   

Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

   
     

I alt vederlag

 

155.608* Vederlagets størrelse skyldes tillæg for deltagelse i § 18 udvalget.

Borgmesterforvaltningen