Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Anna Rytter deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

150.494*

Arbejdsmarkedsudvalget

medlem

0

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

medlem

0

Odense Kommunes Handicapråd

næstformand

0

Kontaktudvalget 1-5 for Odense Kommunes skolevæsen

medlem

0

Kontaktudvalg Dalum (børnepasningsområdet)

medlem

0

Socialudvalget

medlem

0

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond 

medlem

0

     

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Danske Havne Generalforsamling

   

KL-Toppolitisk årsmøde

   

Bestyrelsen for Odense Havn

   

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

   
     

I alt vederlag

 

150.494* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

 

Borgmesterforvaltningen