Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Alex Ahrendtsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

  

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

217.768*

Odense Kommunes Bevillingsnævn

medlem

0

Børn- og Ungeudvalget

medlem

0

KL-Toppolitisk årsmøde

medlem

0

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

medlem

0

Kontaktudvalget 1-5 for Odense Kommunes skolevæsen

medlem

0

Odense Kommunes Handicapråd

medlem

0

Kontaktudvalg Rosengård (børnepasningsområdet)

medlem

0

§ 17, stk. 4-udvalget for IT-området

medlem

0

§ 17 stk. 4-udvalget for sundhedsområdet 

medlem

0

 

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

 

 

Kredsrådet Fyns Politi

 

0

 

 

 

I alt vederlag

 

217.768* Det højere tillæg skyldes, at Alex Ahrendtsen er viceborgmester.

 

Borgmesterforvaltningen