Spring til indhold

Voksne med ordblindhed

Ordblindhed kan være en stor udfordring både i det daglige og på arbejdspladsen, men du kan få hjælp i form af undervisning eller hjælpemidler.

Læs tekst højt

 

 

 

Omar Marzouk - fortæller om sin ordblindhed       Ordblindetest

Undervisning og hjælpemidler       Ordblindeuge

 

 

Den almindelige betegnelse for ordblindhed er dysleksi. Det anslås at ca. 8% af befolkningen er ordblinde. Det betyder at der alene I Odense kommune er ca. 16.500 ordblinde.

 

Der er forskellige muligheder for støtte til voksne med ordblindhed, som kan gøre din hverdag eller dit arbejdsliv nemmere. Du kan få et hjælpemiddel eller modtage ordblindeundervisning, som giver dig redskaber til at tackle de udfordringer, som du måtte have i forbindelse med din ordblindhed.

 

Her på siden kan du læse om de muligheder, som Odense kommune har for at hjælpe dig med de udfordringer, som du har i forbindelse med din ordblindhed.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen