Leder i Odense Kommune

Odense Kommunes ledergrundlag, "Ledelse i udvikling", indeholder bl.a. fem "ledestjerner", som er med til at udgøre de fælles retningslinjer for al ledelse i kommunen.

Vi vil skabe en kommune, hvor vi ser den økonomiske virkelighed i øjnene og samtidig skaber en velfærd i tæt samspil med byens borgere. De velfærdsforandringer, vi vil gennemføre, forudsætter, at vi bliver bedre til at frisætte både medarbejdernes og ledelsens talenter, ressourcer og kreativitet. Det kræver en kulturændring i alle ledelseslag, og at vi sætter fokus på fem konkrete ledelseskompetencer - de fem ledestjerner.

 

Drevet af drømmen om en ny kommune

Vi fokuserer på den virkelighed, vi ønsker at skabe, og lader den være drivkraften i vores ledelse. Vi tror på, at vi kan skabe en ny og bedre kommune sammen ved at tænke nyt og anderledes samtidig med, at vi fortsat leverer fagligt solide og helhedsorienterede muligheder til borgerne.

 

Ledelsen står på to ben

Ledelse i udvikling handler om at opbygge en høj social kapital og hele tiden fokusere på effekten af det, vi gør. En kobling mellem de to ben er vigtig for at skabe en organisation i konstant udvikling og balance. Som ledere i Odense Kommune opstiller vi tydelige mål og prioriterer løbende, så vi altid bruger ressourcerne på at skabe den ønskede effekt for kommunens borgere.

 

Evnen til at præstere forudsætter høj social kapital 

Høj social kapital er grundstenen for at kunne håndtere og imødegå forandringer med ro og overskud. Derfor er oplevelsen af tillid, retfærdighed og et godt samarbejde afgørende parametre for vores evne til at præstere - både som ledere og medarbejdere. Det betyder, at vi sammen arbejder målrettet på at opbygge en høj social kapital i alle vores arbejdsrelationer.

 

Som leder i Odense Kommune skal du derfor kunne skabe og fremme det gode arbejdsmiljø. Du skal formå at skabe engagement og ejerskab hos medarbejderne, så vi får arbejdspladser med kreative og opsøgende medarbejdere, der leverer de bedste ydelser til borgerne.

 

Ledelse i udvikling sætter fokus på fem ledestjerner, som ledere i Odense Kommune skal forfølge - ledelse i helhed, relationer, innovation, kultur og proces:


 

 

Læs hele Ledelsesgrundlaget "Ledelse i udvikling"


Opdateret 25-04-2017

Borgmesterforvaltningen