Spring til indhold

Medarbejdergrundlaget for ansatte i Odense Kommune

Odense Kommune har et medarbejdergrundlag, der hedder "Sammen om udvikling". Det skaber fælles retning for, hvordan medarbejdere i Odense Kommune arbejder.

Viden og kompetencer i spil

Vi tror på, at de bedste løsninger bliver skabt i samarbejde på tværs af forskellige kompetencer og evner - og ud fra disse fire pejlemærker:

  1. Mod - vi skal have mod til at slippe kreativitet og idéer løs og at udvikle os selv og arbejdspladsen. Modet kan komme til udtryk i praksis, da vi lærer af vores fejl og griber hinanden, hvis det går galt. Vi værdsætter åbenhed og gennemsigtighed  
  2. Udvikling - i Odense Kommune er der plads til både faglig og personlig udvikling - bl.a. gennem dialog på tværs af forskellige kompetencer
  3. Handlekraft - vi sætter handling bag ordene og har fokus på mål og retning. Ledelsen sætter rammerne og retningen og har en god dialog med medarbejderne
  4. Fællesskab - vi skaber resultater, værdier og effekt sammen! Ambitionen er at skabe bedre velfærdsløsninger – derfor har vi øje for et fælles mål, hvor vi inddrager hinandens potentialer og forskelligheder. Vi involverer, lytter og skaber muligheder samme 

 

Et stærkt samarbejde med borgerne

Borgerne skal føle, at vi tilbyder dem fagligt gode og helhedsorienterede muligheder. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi tager udgangspunkt i deres perspektiv. Her skal vi gå målrettet efter, hvad der skaber værdi for den enkelte. I et stærkt samarbejde med borgere og øvrige partnere sætter vi fælles mål. På den måde når vi de ønskede effekter. Vi arbejder på tværs af fag, afdelinger og forvaltninger, og på den måde finder vi de bedste løsninger for den enkelte borger.

Læs hele medarbejdergrundlaget "Sammen om udvikling"


Borgmesterforvaltningen