Spring til indhold

Voksenlærling

Ansæt en lærling og klæd virksomheden på til fremtidens krav.

Voksenlærling

Med voksenlærlingeordningen kan du oprette lærlingepladser til personer over 25 år og få et tilskud til lønnen.

Virksomheden får en voksen medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd. Ordningen er fleksibel og kan både bruges til at uddanne nye medarbejdere eller til at opkvalificere allerede ansatte.

Find en aftaleform, der passer virksomhedens behov (se nedenfor) – og husk, at det kan være muligt at få personen i forpraktik uden lønafgift. Så kan I se hinanden an fagligt og socialt, inden I sætter underskriften på en egentlig uddannelsesaftale.

Brug voksenlærlingeordningen til at uddanne og opkvalificere arbejdskraften – og klæd virksomheden på til at møde fremtidens krav.

Betingelser

For at få tilskud til at ansætte en voksenlærling, kræver det, at personen, du ansætter, opfylder visse krav: 

  • Personen skal være fyldt 25 år ved starten af uddannelsen.

Der er to grupper, virksomheden kan modtage tilskud for, når de bliver ansat som voksenlærlinge. Det gælder:

  • Personer, som kommer fra ledighed. Det omfatter bl.a. personer, som modtager dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.
    Herudover skal personen enten være:

            - Ufaglært
            - Faglært med en forældet uddannelse (ikke anvendt de seneste 5 år)
            - Faglært og have været ledig i mere end seks måneder

  • Beskæftigede, der er ufaglærte, hvis uddannelsesaftalen er inden for et område, hvor der er behov for arbejdskraft.

Aftaler og ansøgningsproces

Den almindelige aftale: virksomheden ansætter og uddanner lærlingen i et fuldt uddannelsesforløb.

Kombinationsaftale: Flere virksomheder ansætter én voksenlærling og varetager sammen et helt uddannelsesforløb.

Ny mesterlære: Tilgodeser praktisk orienterede voksenlærlinge og har større oplæringsansvar i virksomheden.

Kort uddannelsesaftale: Aftale, der gælder for ét år ad gangen.

 


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen