Spring til indhold

Voksenlærling

Ansæt en lærling og klæd virksomheden på til fremtidens krav.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Voksenlærling

Med voksenlærlingeordningen kan du oprette lærlingepladser til personer over 25 år og få et tilskud til lønnen i op til fire år, hvis det er inden for et fag med gode beskæftigelsesmuligheder (se betingelser nedenfor).

Virksomheden får en voksen medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd. Ordningen er fleksibel og kan både bruges til at uddanne nye medarbejdere eller til at opkvalificere allerede ansatte.

Find en aftaleform, der passer virksomhedens behov (se nedenfor) – og husk, at det kan være muligt at få personen i forpraktik uden lønafgift. Så kan I se hinanden an fagligt og socialt, inden I sætter underskriften på en egentlig uddannelsesaftale.

Brug voksenlærlingeordningen til at uddanne og opkvalificere arbejdskraften – og klæd virksomheden på til at møde fremtidens krav.

Betingelser

For at få tilskud til at ansætte en voksenlærling, kræver det, at personen, du ansætter, opfylder visse krav.

For det første skal han eller hun være fyldt 25 år ved starten af uddannelsen.

Derudover er der forskellige grupper, der kan modtage tilskud, når de bliver ansat som voksenlærlinge. Det gælder:

 • Jobparate ledige, der er på dagpenge, kontanthjælp eller integrationsydelse, og dem, der er uddannelsesparate og modtager integrations- eller uddannelseshjælp. Det kræver dog, at de enten:
    - Er ufaglærte og har været ledige i længere end to måneder
    - Er faglærte med en forældet uddannelse, og de har været ledige i længere end to måneder
    - Er faglærte, har været ledige i mere end seks måneder, og uddannelsesaftalen er inden for et område, hvor der er behov for arbejdskraft
    - Er faglærte og har været ledige i længere end 12 måneder
 • Ledige, der ikke er i de grupper, der er betegner ovenfor, kan desuden få tilskud til voksenlærlinge, hvis de har mindre end to måneders ledighed, og uddannelsesaftalen er inden for et område, hvor der er behov for arbejdskraft
 • Endelig kan ufaglærte, der er i job, også få tilskud, hvis uddannelsesaftalen er inden for et område, hvor der er behov for arbejdskraft.

 

Aftaler og ansøgningsproces

Den almindelige aftale: virksomheden ansætter og uddanner lærlingen i et fuldt uddannelsesforløb.

Kombinationsaftale: Flere virksomheder ansætter én voksenlærling og varetager sammen et helt uddannelsesforløb.

Ny mesterlære: Tilgodeser praktisk orienterede voksenlærlinge og har større oplæringsansvar i virksomheden.

Kort uddannelsesaftale: Aftale, der gælder for ét år ad gangen.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen