Spring til indhold

Open Data

Odense Kommunes open data platform til virksomheder og borgere.

Åbne data

Open data

Data er grundlaget for alt Smart City i Odense. Under overskriften ”Åbne data - fra data til værdi” arbejder Odense Kommune aktivt med at frisætte kommunale data, på en sådan måde, at de bliver brugt og derved skaber værdi. Ambitionen er bl.a. at erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne kan bruge data til vækst og viden.

Besøg dataplatformen Open Data DK og find datasæt fra Odense Kommune 

Platformen "Open Data DK" er open source, Ckan, fra Open Knowledge Foundation, der bruges både internationalt og nationalt til visning af åbne data. Den giver et samlet og søgbart overblik over de tilgængelige data. Der er kun nogle få data sæt i dag.

 

Projektet handler om at få lagt flere datasæt ud, som virksomheder og andre efterspørger. Derfor vil der blive arbejdet tæt sammen med relevante parter, for at afdække hvad der efterspørges og for i fællesskab at arbejde med, hvordan vores datasæt kan understøtte vækst og viden i byen.

 

Open Data med Odenses virksomheder

Som led i projektet har vi derfor blandt andet afholdt cafémøde med Odenses virksomheder for at tage de første skridt mod et tættere samarbejde. Cafémødet tog udgangspunkt i data, vidensdeling, sparring og inspiration til udvikling af nye og eksisterende produkter.

 

Open Data med Odenses uddannelser

Ud over virksomhederne i Odense har vi et tæt samarbejde med flere af Odenses uddannelsesinstitutioner, hvor vi som kommune har stillet vores data til rådighed for eksempelvis semesterprojekter.
 
Uddannelsesinstitutionerne har en stor kapacitet i alle deres studerende. Samtidig med, at de hjælper os med ny viden, nye indblik og idéer fra de studerende, så får de studerende noget håndgribeligt at arbejde med, når Odense stiller sine data til rådighed.
 
Du kan læse eksempler på vores samarbejder med uddannelsesinstitutionerne i pressemeddelelserne herunder.
 

By- og Kulturforvaltningen