Spring til indhold

Hvad er Smart City?

I Odense er Smart City en tilgang, hvor vi med byens data skaber løsninger, som gør Odense til en smartere by at være i.

Hele tilgangen til Smart City er, at det ikke er et isoleret udviklingsprojekt, der kan vælges til og fra. Det er en tilgang til måden, vi løser kerneopgaven på i kommunen – det er et værktøj i værktøjskassen blandt mange andre. Når vi formår at have de rette kompetencer og det rette fokus på brugen af data og ny teknologi i opgaveløsningen, vil Smart City være en integreret del af måden, vi arbejder på i hele kommunen.

Vores kodeks for realisering af Smart City Odense er, at vi er åbne, nysgerrige og samskabende. Vi vil undersøge, undres og afprøve – ikke bare fordi, der findes ny teknologi, men fordi vi har et behov eller en udfordring, vi vil have løst. Det gør vi ikke alene, men ved at invitere andre ind, før vi selv kender svaret på løsningerne. 

Smart City er en tilgang, der: 

  • Arbejder visuelt
  • Arbejder transparent og åbent
  • Arbejder i netværk og sørger for at forbinde forskellige aktører
  • Måler og evaluerer på det, vi laver

I Odense har vi valgt at koble Smart City med brugen af data og ikke blot anvendelsen af ny teknologi i byen.

At arbejde med data dækker eksempelvis over det at bruge viden om trafikmønstre til at gøre Odense mere fremkommelig. Det kan være at kombinere data fra forskellige fagområder på en helt ny måde, så vi får ny viden og nye måder at se og løse velfærdsudfordringerne i kommunen på.

I Smart City Odense kobler vi data på tværs og data med teknologi for at skabe nye løsninger. Vi finder nye og mere effektive måder at udføre vores driftsopgaver på ved at kombinere og bruge data og ved at koble data og teknologi. 
Det sker, fordi data giver eksempelvis ny viden og nye værktøjer. Vi bliver også mere inkluderende, fordi data giver os viden om målgrupper og interessenter, som vi kan arbejde sammen med.

By- og Kulturforvaltningen