Spring til indhold

Living Lab: People

Under Smart City Odense har vi defineret en række Living Labs. Her kan du læse mere om Living Lab: People.

I dette Living Lab arbejder vi med monitorering af fodgængere. Eksempelvis tester vi forskellige teknologier, som kan måle, hvor mange mennesker der passerer forbi et givent punkt. 

I Living Lab: People kigger vi desuden på, hvordan vi kan gøre data tilgængelig og overskuelig - for derigennem at kunne skabe større ejerskab til byen, bedre involvering og stærkere lokale fællesskaber.

 

Hvad er et Living Lab i Odense?

Målet med vores Living Labs er sammen med borgerne, virksomheder og uddannelsesinstitutioner at skabe nye løsninger, som gør Odense til en smartere by at være i.

Living Labs er fysisk afgrænsede områder i Odense, hvor vi sammen med lokale aktører afprøver konkrete prototyper og udvikler løsninger, som alle er baseret på Smart City-tilgangen. Det er brugerne og beboerne, der kender deres hverdag, bygninger og bydel allerbedst. Derfor skal løsningerne tage udgangspunkt i og designes sammen med dem. Vores opgave i Smart City Odense er at være bindeled og understøtte processen.

Det er vigtigt for os, at byens Living Labs arbejder sammen med de tiltag, der allerede er i gang i områderne. På den måde sikrer vi sammenhæng og de bedst mulige løsninger. Smart City er en tilgang, der bidrager til løsningen af kerneopgaven og hvor vi:

  • arbejder i netværk og sørger for at forbinde forskellige aktører
  • arbejder visuelt
  • måler på det, vi laver
  • arbejder transparent og åbent

By- og Kulturforvaltningen