Spring til indhold

Living Lab: Trafik

By- og Kulturforvaltningen indsamler ved hjælp af digitale løsninger IoT-data med henblik på at understøtte byens transformation.

Odense Kommune er midt i en rivende udvikling, både i det konkrete bybillede og i folks bevidsthed. En udvikling i retning af en mere åben og moderne storby med en lang række byudviklingsprojekter som fx letbane, tæt og livlig bymidte, nye grønne åndehuller og aktive lokalmiljøer.
Lidt over 50 lyskryds er under ombygning som led i etableringen af de 14,5km letbane og samlet set investerer Odense ca. 40 milliarder i byudviklingsprojekter i de kommende år. Fremkommeligheden vil derfor være mærkbar anderledes efter 2021.

Det er Odenses ambition at understøtte den massive forandring og udvikling af byen med digitale løsninger.

I Living Lab Trafik arbejdes der med en række projekter, hvor Odense Kommune sammen med eksterne samarbejdspartnere skaber løsninger, som kan sikre en bedre fremkommelighed i Odense Kommune. Både nu, hvor vi bygger om, men også i fremtiden.

Løsningerne kan have karakter af en hjemmeside som www.odenserundt.dk. Men det handler i høj grad også om at udvikle interne arbejdsredskaber, som vores trafikplanlæggere kan bruge til at videregive informationer til trafikanterne og til at træffe informerede beslutninger, når trafikken i Odense ændrer sig.


Offentligt Privat Innovationssamarbejde (OPI) med Swarm Analytics

By- og Kulturforvaltningen vil opsætte 125 sensorer fra Swarm Analytics: 100 sensorer i udvalgte lyskryds og 25 sensorer forskellige steder i Odense bymidte/gågaderne.

Med sensorerne kan Odense Kommune indsamle data om flow af køretøjer, cykler og fodgængere med henblik på at understøtte erhvervslivet, bylivsundersøgelser/-analyser, ledelsesinformation og fremkommelighed i byen. Hensigten er således at anvende udstyret til flowregistreringer og trafiktællinger i forbindelse med specielt bylivsundersøgelser og trafikplanlægning.

Læs mere om OPI-samarbejdet med Swarm Analytics

Open Data Experimentarium (ODEx)

Vores Living Lab har to centrale omdrejningspunkter på nuværende tidspunkt, henholdsvis ODEx-samarbejdet med SDU og platformen Odense Rundt. Noget af det første, vi sammen med bl.a. SDU sætter fokus på i ODEx-samarbejdet, er mobilitet. Herunder hører også, hvordan vi kan gøre det muligt at få real-time data på trafikken, så vi kan træffe smartere beslutninger og hjælpe borgerne bedre rundt i byen.

Læs mere om ODEx-samarbejde med SDU

 

Odense Rundt

Odense Rundt hjælper imidlertid med at planlægge din rute rundt i Odense på en måde, så du undgår eksempelvis ensretninger og vejarbejde, som lukker den vej, du ellers gerne ville have kørt på. Odense Rundt har i modsætning til andre navigationstjenester den fordel, at vi selv og på daglig basis kan opdatere indholdet, så du altid har den nyeste viden om din vej frem i Odense.

Læs mere om Odense Rundt

 

Hvad er et Living Lab i Odense?

Målet med vores Living Labs er sammen med borgerne, virksomheder og uddannelsesinstitutioner at skabe nye løsninger, som gør Odense til en smartere by at være i.

Living Labs er fysisk afgrænsede områder i Odense, hvor vi sammen med lokale aktører afprøver konkrete prototyper og udvikler løsninger, som alle er baseret på Smart City-tilgangen. Det er brugerne og beboerne, der kender deres hverdag, bygninger og bydel allerbedst. Derfor skal løsningerne tage udgangspunkt i og designes sammen med dem. Vores opgave i Smart City Odense er at være bindeled og understøtte processen.

Det er vigtigt for os, at byens Living Labs arbejder sammen med de tiltag, der allerede er i gang i områderne. På den måde sikrer vi sammenhæng og de bedst mulige løsninger. Smart City er en tilgang, der bidrager til løsningen af kerneopgaven og hvor vi:

  • arbejder i netværk og sørger for at forbinde forskellige aktører
  • arbejder visuelt
  • måler på det, vi laver
  • arbejder transparent og åbent

By- og Kulturforvaltningen