Spring til indhold

Living Lab: Klima

Under Smart City Odense har vi defineret en række Living Labs. Her kan du læse mere om Living Lab: Klima.

Dette Living Lab tager udgangspunkt i et område, som i høj grad oplever udfordringer på grund af klimaforandringer. Følgerne af klimaforandringerne og Skibhuskvarterets geografiske placering tæt på Odense Havn gør området til et godt Living Lab. Her kan vi finde og afprøve nye løsninger i forhold til eksempelvis oversvømmelsesvarsling og -håndtering, simulering af vandstand og overvågning af vandkvalitet.

Idéudviklingen tager udgangspunkt i en kombination af beboernes megen viden og data fra både nye og allerede etablerede sensorer i området.

Hvad er et Living Lab i Odense?

Målet med vores Living Labs er sammen med borgerne, virksomheder og uddannelsesinstitutioner at skabe nye løsninger, som gør Odense til en smartere by at være i.

Living Labs er fysisk afgrænsede områder i Odense, hvor vi sammen med lokale aktører afprøver konkrete prototyper og udvikler løsninger, som alle er baseret på Smart City-tilgangen. Det er brugerne og beboerne, der kender deres hverdag, bygninger og bydel allerbedst. Derfor skal løsningerne tage udgangspunkt i og designes sammen med dem. Vores opgave i Smart City Odense er at være bindeled og understøtte processen.


Det er vigtigt for os, at byens Living Labs arbejder sammen med de tiltag, der allerede er i gang i områderne. På den måde sikrer vi sammenhæng og de bedst mulige løsninger. Smart City er en tilgang, der bidrager til løsningen af kerneopgaven og hvor vi:
  • arbejder i netværk og sørger for at forbinde forskellige aktører
  • arbejder visuelt
  • måler på det, vi laver
  • arbejder transparent og åbent

By- og Kulturforvaltningen