Spring til indhold

OPI-samarbejde med Swarm Analytics

By- og Kulturforvaltningen vil opsætte 125 sensorer fra Swarm Analytics. 100 sensorer i udvalgte lyskryds og 25 sensorer forskellige steder i bymidten.

Med Internet of Things (IoT) teknologier kan Odense indsamle data om flow af køretøjer, cykler og fodgængere i centrum med henblik på at understøtte erhvervslivet, bylivsundersøgelser/-analyser, ledelsesinformation og fremkommelighed i byen. Hensigten er således at anvende udstyret til flowregistreringer og trafiktællinger i forbindelse med specielt bylivsundersøgelser og trafikplanlægning.

 

Offentligt Privat Innovationssamarbejde

Odense kommune har indgået et Offentligt Privat Innovationssamarbejde (OPI) med Swarm Analytics.

 

Formålet med dette OPI er at udnytte brugen af edge-computing og machine learning til at få indsigt i realtidstrafik og flowmønstre til tværfaglig brug inden for byudvikling og trafikplanlægning.

Odense kommune og Swarm Analytics samarbejder derfor om at udvikle en løsning, der kan:

  1. registrere, tælle og kategorisere flow
  2. re-identificere objekter og anomalier/afvigelser
  3. administrere IoT-data fra sensorer vha. software as a service og en IoT-platform.

Ud over de tekniske muligheder, enhederne giver for indsamling af data vedrørende flow og fremkommelighed, skal løsningen og dataene også gerne give mulighed for:

  • Mere dynamisk trafikstyring i lyskryds
  • Indsigt i flowmønstre for køretøjer, cykler og fodgængere
  • Indsigt i effekterne af byens forandring, udvikling og events
  • At understøtte FN's verdensmål nr. 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund)

Det tekniske setup

Sensorerne og det tekniske setup kaldes edge-computing og består af (1) et videokamera, (2) computer, (3) modem og (4) en strømenhed.

 

Med edge-computing bliver billedmaterialet fra videokameraet analyseret i selve enheden og sender kun tællinger/data videre i anonymiseret form til en kommunal data-platform i Borgmesterforvaltningen, så GDPR-lovgivningen på den måde er opfyldt.

 

Specifikationer og illustration af sensoren fremgår herunder:

 

Billedet viser sensoren og dennes dimensioner

 

Læs om aftalen her

By- og Kulturforvaltningen