Spring til indhold

Indledende aktiviteter

Indsatsen Cirkulært Odense fokuserer på nogle indledende aktiviteter, der skal synliggøre, hvordan der kan arbejdes konkret med cirkulær økonomi i Odense

De indledende aktiviteter

’Cirkulært Odense’ skal løbende udvikles frem mod 2030. Indledningsvis fokuserer indsatsen primært på at undersøge en række indsatsområder, som i første omgang skal være med til at synliggøre mulighederne for at implementere en cirkulær økonomi i Odense:

  • Fremme genbrugelige produkter i Odense – et særligt område hvor vores nuværende spild af ressourcer ses meget tydeligt er i brugen af engangsprodukter som fx kaffekopper, krus, madbeholdere, bestik, osv. Der findes dog allerede flere genbrugsløsninger, der kan erstatte engangsprodukter. Implementeringen og brugen af disse løsninger skal fremmes i Odense ved at samarbejde med relevante aktører. 

  • Istandsættelse af efterladte cykler – hvert år indsamles omkring 1.000 efterladte cykler i Odense, som i øjeblikket skilles ad og sendes til genanvendelse. Fra et cirkulært perspektiv bør cyklerne i stedet bevares længere tid i den form, hvor de skaber størst værdi - nemlig som en fungerende cykel, der kan benyttes af fx borgere og turister i Odense. Denne aktivitet vil derfor arbejde med at fremme istandsættelsen af efterladte odenseanske cykler.

  • Forankring af cirkulær økonomi i lokale bydele – som borgere kan man være med til at skubbe på den cirkulære omstilling ved at bruge ens produkter mere effektivt og i længere tid. Dette kan for eksempel ske gennem repair caféer, byttemarkeder og deleøkonomiske løsninger. Med denne aktivitet arbejdes der for at forankre den cirkulære økonomi i lokale bydele således, at det bliver let tilgængeligt for alle at engagere sig i ressourcebevidst adfærd.

  • Genbrug og upcycling af Odense Kommunes egne møbler – Odense Kommune deltager selv aktivt i den cirkulære omstilling. Som en blandt flere indsatser udvikler kommunen et projekt, som har til formål at øge genbrug og upcycling af kommunens egne møbler. Omdrejningspunktet for projektet er, at der etableres en online platform, der gør de brugte møbler tilgængelige for, at kommunale enheder kan købe genbrugte eller upcyclede møbler til priser langt under prisen for nyindkøb.

  • Cirkulært design og produktion i grønt iværksætteri – i en cirkulær økonomi kan vi forhindre affald i at opstå, hvis vi allerede i designstadiet sørger for, at produkter og varer er lavet til at kunne blive genbrugt, repareret og til sidst genanvendt. Derfor er det vigtigt at fremme forståelsen for og implementeringen af de cirkulære principper blandt Odenses iværksættere således, at fremtidens virksomheder og produkter passer ind i den cirkulære omstilling. I samarbejde med erhvervslivet undersøges mulighederne for, at cirkulær design og produktion kan blive et væsentligt element af grønt iværksætteri i Odense.

Klima- og Miljøforvaltningen