Spring til indhold

Hvad er cirkulær økonomi?

I en cirkulær økonomi holdes produkter og materialer i et kredsløb, der forhindrer affald i at opstå

Hvad er cirkulær økonomi?
I dag dominerer den lineære økonomi vores samfund. Den lineære økonomi er karakteriseret ved, at vi udvinder, producerer, forbruger og smider væk - hvorved der opstår enorme mængder affald.

I en cirkulær økonomi, derimod, forhindres affald i at opstå ved, at vores varer og produkter designes til først og fremmest at kunne blive genbrugt og repareret, hvor materialerne til sidst kan genanvendes og dermed indgå i systemet igen. Produkter og materialer holdes altså i et kredsløb, og bruges der, hvor de skaber størst værdi i så lang tid som muligt.

 

Summerfuglediagrammet fra Ellen MacArthur Foundation viser flowet af materialer i en cirkulær økonomi. Det består af to kredsløb – det tekniske og det biologiske kredsløb. Kigger man på det tekniske kredsløb, er målet at bevare produkter i de inderste kredsløb så længe som muligt, da det er her de har størst værdi.
Billedtekst:
Sommerfuglediagrammet fra Ellen MacArthur Foundation viser flowet af materialer i en cirkulær økonomi. Det består af to kredsløb – det tekniske og det biologiske kredsløb. Kigger man på det tekniske kredsløb, er målet at bevare produkter i de inderste kredsløb så længe som muligt, da det er her de har størst værdi. Du kan læse mere om sommerfuglediagrammet her

Omstillingen til en cirkulær økonomi kan for eksempel understøttes af nye forretningsmodeller, hvor produkter leases til forbrugerne, hvor forbrugeren kan returnere produktet til reparation eller opgradering. Det kunne også være gennem tiltag, der skaber større mulighed for, at borgere kan dele deres produkter for eksempel deres bil eller værktøj med andre.

Klima- og Miljøforvaltningen