Spring til indhold

Send ansøgning til Borgerne Bestemmer-puljen

Styregrupper i lokalområder i Odense kan ansøge Odense Kommune om penge til at skabe og iværksætte nye idéer i deres eget lokalområde.

 

Ansøgningsperioden løber fra onsdag 27. maj til 27. juli 2020. 

I skal være minimum 5 personer fra et lokalområde. Enkelt personer, offentlige institutioner og erhvervsvirksomheder kan ikke søge alene.

 I ansøgningen skal I beskrive:

 • Jeres motivation for at deltage i Borgerne Bestemmer 2020
  Hvordan I vil sikre, at jeres medborgere i lokalområdet får gavn af forløbet
  Hvordan I vil sikre, at borgeres idéer vil sætte fokus på den nære velfærd i lokalområdet
  Hvordan I vil sikre, at jeres medborgere kommer med idéer og deltager i afstemningen

 • Jeres procesplan.
  Rollefordelingen i gruppen - hvem er ansvarlig for de forskellige opgaver`

 • Jeres plan for kampagnen
  Hvordan vil I få jeres budskab ud i lokalområdet?
  Hvordan vil I få jeres medborgere til at stemme på valgdagen?

 • Rammer for Borgerne Bestemmer i jeres område
  Hvad er det særlige ved jeres bydel, som Borgerne Bestemmer støtter op om?

 • Mulig afstemningsdag:
  Overvej om der er et arrangement i jeres lokalområde, hvor I også kan holde valgdagen?
 • Plan for at engagere borger til at stemme:
  Det er en god idé at lave en plan for, hvordan I kan sikre jer at jeres medborgere også synes det er vigtigt at stemme.

 

Borgmesterforvaltningen