Spring til indhold

Principper for samarbejdet

Principper for samarbejdet mellem Udsatterådet og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialudvalget

Rådet for Socialt Udsatte i Odense har eksisteret siden 2007. Over årene er det blevet forfinet, hvordan rådet og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen bedst gør brug af hinanden, ligesom der de senere år har været en aftale om et årligt møde mellem rådet og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Herunder kan du læse principperne for samarbejde mellem Udsatteråd, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

 

Samarbejdsprincipper

 

Faste samarbejdsmøder

  • Formanden og næstformanden for udsatterådet mødes fire gange årligt med rådets sekretær samt enten koncernchefen eller chefen med ansvar for det sociale område. Møderne lægges altid op til et udsatterådsmøde. På møderne er der en fælles drøftelse om, hvad der aktuelt sker på det sociale område i Odense, ligesom der i forlængelse heraf fastsættes en dagsorden for det kommende udsatterådsmøde.

  • Udsatterådet deltager som et punkt på dagsordenen på et møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget i første kvartal af året. Det er udsatterådet, som beslutter en række drøftelsespunkter, som de ønsker, at udvalget forholder sig til. Udsatterådets årsrapport vedlægges sagen som et bilag og vil som oftest være udgangspunktet for drøftelsen.

 

Samarbejde ved behov

  • Rådets formand og næstformand er løbende i kontakt med rådets sekretær. Derudover så kan rådets formand og næstformand og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen altid aftale yderligere møder ud over de fire faste møder, hvis der er behov for at mødes på andre tidspunkter.

  • Rådet er en vigtig sparrings- og samarbejdspartner for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i udviklingen af tiltag på det sociale område. Derfor skal Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ved større tiltag på det sociale område indtænke, hvilken rolle udsatterådet skal have i processen. Over årene har der udviklet sig en praksis, så udsatterådet er en aktiv samarbejdspartner, som inddrages i processen, fremfor blot en høringspart. Den praksis skal bibeholdes, da det giver den bedste proces og i sidste ende et mere kvalificeret slutprodukt.
  • Internt i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er koncernledelsesmøderne et vigtigt beslutningsforum ift. større beslutninger. Når der laves indstillinger til koncernledelsesmøder, så er det et fast punkt i selve indstillingspapiret, at der skal tages stilling til om udsatterådet, skal inddrages i processen ift. det indstillede punkt.
  • Når der laves sager til Beskæftigelses- og Socialudvalget, så har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ansvaret for at sikre, at udsatterådet orienteres og inddrages på relevant vis, hvis sagen har betydning for det sociale område i Odense.

 

Forretningsorden

Udsatterådet har sin egen forretningsorden, der beskriver rådets formål og opgaver, rådets sammensætning og udpegning, rådets funktionsperiode og konstituering mv.

 

Du kan finde forretningsordningen her

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen