Spring til indhold

Udsatterådets medlemmer

Her kan du læse om rådets medlemmer, deres baggrund og kontaktoplysninger.

• Lise Færch, Formand
• Mette Guul, KFUK´s Sociale Arbejde, Reden Odense - Næstformand
• Bjarne Christensen, Sind Fyn
• Marianne Kragmann, KFUM’s Sociale Arbejde, Café Paraplyen
• Kaj Skjølstrup, Kirkens Korshær Odense
• Pia Nedergaard, SAND
• Kim Balsløv, Psykiatrisk Afdeling OUH
• Lenna Vogn Petersen, University College Lillebælt
• Per Franch, Fyns Politi
• Jacob Michaelsen, Fyns Almennyttige Boligselskab
• Nauja Bianco, Det Grønlandske Hus
• Michael Hansen, Den Sociale Udviklingsfond
• Furkan Altintas, Ungdommens Røde Kors

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen