Spring til indhold

Ansøgning om tilskud til §100 - Merudgifter

Er du over 18 år og har en vidtgående og varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de ekstra udgifter, du har i din dagligdag.

Kontaktinformation
78 73 57 60

Tolderlundsvej 2
5000 Odense C
29 63 15 38

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Merudgifter til voksne - for borgere

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 9.30-15-00
Torsdag 9.30-18.00
Fredag 9.30-13.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - onsdag 8.00-15.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-13.00

Her finder du ansøgningsskemaet, der skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om dækning af merudgifter.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen