Spring til indhold

Ansøgning om tilskud til §100 - Merudgifter

Er du over 18 år og har en vidtgående og varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de ekstra udgifter, du har i din dagligdag.

Her finder du ansøgningsskemaet, der skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om dækning af merudgifter.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen