Spring til indhold

Ansøgning om tilskud til § 100 Merudgifter

Er du over 18 år og har en vidtgående og varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de ekstra udgifter, du har i din dagligdag.

Her finder du ansøgningsskemaet, som du skal udfylde i forbindelse med ansøgning om dækning af merudgifter.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen