Spring til indhold

Ansøgning om tilskud til merudgifter

Er du over 18 år og har en vidtgående og varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de ekstra udgifter, du har i din dagligdag.

Kontaktinformation
78 73 57 60

Tolderlundsvej 2
5000 Odense C
29 63 15 38

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Merudgifter til voksne - for borgere

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 9.30-15-00
Torsdag 9.30-18.00
Fredag 9.30-13.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - onsdag 8.00-15.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-13.00

Her finder du ansøgningsskemaet, der skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om dækning af merudgifter.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen