Spring til indhold

Dækning af merudgifter til voksne

Er du over 18 år og har en vidtgående og varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de ekstra udgifter, du har i din dagligdag.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

Alle borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen med et vidtgående og varigt fysisk eller psykisk handicap har mulighed for at søge om tilskud til dækning af dine merudgifter efter Servicelovens §100. 

 

For at få bevilget hjælp til dækning af dine merudgifter, skal du have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse med konsekvenser for dig, som er af indgribende karakter i din daglige tilværelse. Konsekvenser, som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Undtagelse

Modtager du førtidspension efter den gamle førtidspensionslovgivning fra før 2003, kan du kun ansøge, hvis du ud over din førtidspension også er bevilget tilskud efter Servicelovens §95 eller §96 om borgerstyret personlig assistance (BPA).

 

Hvad er en merudgift?

Med en vidtgående og varig nedsat funktionsevne kan du have ekstra udgifter forbundet med at få din dagligdag til at fungere.

Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste over, hvilke merudgifter der kan ydes hjælp til, men f.eks. egenbetaling til medicin, befordring, handicaprettede kurser, beklædning m.v. Hvor søger jeg tilskud?

For at søge tilskud til dækning af dine nødvendige merudgifter skal du udfylde ansøgningsskemaet nedenfor. Når skemaet er udfyldt, sendes det automatisk videre til den rette afdeling i Odense Kommune. Du modtager en kvittering for modtagelsen.

 

Efterfølgende bedes du også udfylde hhv. Samtaleskema, Samtykke og evt. Fuldmagt, hvis du har en partsrepræsentant eller bisidder.

 

Ansøgningsskema til §100 Merudgifter

Samtaleskema

Samtykke

Fuldmagt

 

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du møde personligt op eller ringe til os.

 

Værgemål

Hvis du ikke kan varetage din egen sag, så bør du/dine pårørende henvende dig/sig ved Familieretshuset og søge om værgemål.

 

Yderligere information

Merudgifter til voksne ydes efter Servicelovens §100. Vil du vide mere om lovgivningen, kan du læse Serviceloven her.  Har du spørgsmål til dækning af dine merudgifter, er du velkommen til at skrive til os. Se vores kontaktinformationer i boksen til højre.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen