Spring til indhold

Årlig prisændring for privat pasningsordning

Ved årsskiftet er der mange private børnepassere, der ændrer deres priser for privat pasningsordning fordi tilskuddet stiger.

Prisændringen skal indberettes til Forældrebetalingen, dette skal gøres via denne selvbetjening.

Vær opmærksom på, at det er den private børnepasser, der skal foretage indberetningen og der skal vedhæftes samtykke fra forældrene.

Børn- og Ungeforvaltningen