Spring til indhold

Vejledning til brand- og konstruktionsklasser

Når du søger tilladelse til byggeri, skal du i Byg og Miljø vælge brandklasse og konstruktionsklasse, det kan du læse mere om her.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Vejledning om brand- og konstruktionsklasse i din byggeansøgning i Byg & Miljø.

Her kan du læse om, hvad en brandklasse og en konstruktionsklasse er, samt hvilke krav, det stiller til din byggeansøgning.

 

Byggerier under 50 m2

Nogle byggerier kan være undtaget for indplacering i en brand- og konstruktionsklasse. For brandklasser er det byggeri med et samlet areal under 50m2., og for konstruktionsklasser gælder det byggeri, hvor den enkelte bygning har et areal på under 50m2. Det kan fx være garager, carporte og overdækkede terrasser.

 

Byggerier over 50 m2

Hvis dit byggeri har et areal over 50 m2, skal du oplyse, hvilken brand-og konstruktionsklasse byggeriet er indplaceret i.

 

Hvad er en brandklasse?

Brandklasser siger noget om den brandrisiko, der er forbundet med dit byggeri. Jo større risiko, des højere brandklasse. Der findes fire brandklasser, og du skal forholde dig til, om dit byggeri skal indplaceres i brandklasse 1 eller brandklasse 2-4.

 • Brandklasse 1 (BK1)

  Brandklasse 1 omfatter simpelt og traditionelt byggeri under 600m2, hvor personerne i bygningen er bekendte med flugteveje, og på let vis kan bringe sig selv i sikkerhed ved brand.
 • Eksempler på byggeri i brandklasse 1:
  • Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse i op til 2 etager og højst +en etage under terræn
  • Garager, carporte, overdækkede terrasser og lignende bygninger mm. med samlet areal på over 50m2, som ikke påvirker brandsikkerheden for øvrige bygninger på grunden
  • Industri- og lagerbygninger, avl- og driftsbygninger i højest 1 etage over terræn og 1 etage under terræn med en brandbelastning på højest 1600 MJ/m2
 • Brandklasse 2-4 (BK2-4)

  Kan dit byggeri ikke indplaceres i brandklasse 1, skal det placeres i brandklasse 2-4, og der skal tilknyttes en certificeret rådgiver med virke i brandklassen.

 • Eksempler på byggeri i brandklasse 2-4:
  • Ombygning i etageejendomme
  • Butikker og restauranter i stuen/kælderen i en etageejendom
  • Vuggestuer og børnehaver
  • Hoteller og hospitaler i flere etager

Hvad er en konstruktionsklasse?

Byggeriets konstruktionsklasse afhænger af tre ting; hvor kompleks konstruktionen er, hvor almindelig den er, og hvilke konsekvenser svigt i konstruktionen vil medføre.

 

Der findes fire konstruktionsklasser, og du skal forholde dig til, om dit byggeri skal indplaceres i konstruktionsklasse 1 eller konstruktionsklasse 2-4.

 • Konstruktionsklasse 1 (KK1)

  Konstruktionsklasse 1 omfatter byggeri, hvor konsekvenserne ved eventuelle svigt i konstruktionen kategoriseres som lav eller middel.
 • Konstruktionerne indgår blandt andet i:
  • Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel i højest 2 etager og højst én etage under terræn, samt tilbygninger hertil over 50m2
  • Industri- og lagerbygninger, samt avls- og driftsbygninger i 1 etage med spændvidde på højest 40m.
  • Garager, carporte, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et areal over 50m2 i højest 1 etage
 • Konstruktionsklasse 2-4 (KK2-4)

  Hvis ikke dit byggeri skal indplaceres i konstruktionsklasse 1, skal det placeres i konstruktionsklasse 2-4, og der skal tilknyttes en certificeret rådgiver med virke i konstruktionsklassen.
 • Eksempler på konstruktionsklasse 2-4:
  • Opsætning af altaner ved byggeri i konstruktionsklasse 2-4
  • Opførelse af byggeri i over to etager
  • Ombygning af eksisterende etageejendom
  • Fjernelse af bærende eller stabiliserende væg i byggeri i over 2 etager

Du kan læse mere om brand- og konstruktionsklasser i  Bygningsreglementet og dertil tilhørende vejledninger.

 

By- og Kulturforvaltningen