SFO - Tiden før og efter skole

I Odense kommune er der Forårs SFO for kommende skolebørn. Derudover er der SFO for børn i 0. til og med 4. klasse på alle folkeskolerne.

Til forældre med børn i Forårs SFO

Indskrivning til Forårs SFO sker via digital indskrivning til skole i november måned. Se mere information om Forårs SFO og skolestart.

Inden skolernes sommerferie skal du tage stilling til, om dit barn skal i SFO pr. 1. august. Det betyder, at du enten skal lave en modulændring til SFO pr. 1. august eller udmelde dit barn pr. 31. juli, hvis du ikke har behov for en SFO-plads.

 

SFO for 0. - 3. klasse - Tilmelding og ændring af modul

Der er plads til alle, der ønsker at benytte SFO. Du kan melde dit barn ind fra dag til dag.

 

SFO2 for børn i 4. klasse

Der er plads til alle, der ønsker at benytte SFO2. Du kan melde dit barn ind fra dag til dag.

 

Ændring af modul i SFO2

Hvis dit barn går i morgen- eller eftermiddags SFO2, og har du brug for at ændre i tilbuddet, kan du gøre det her.

 

Udmeldelse fra SFO og SFO2

Hvis du ikke længere ønsker, at dit barn skal gå i SFO eller SFO2, skal udmeldelse ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned.

Ferie

Der er særlig feriepasning på udvalgte skoler de tre dage op til påske, dagen efter Kristi Himmelfart, Grundlovsdag, uge 28, 29, 30, samt mellem jul og nytår.

Tilsyn med børnene

Personalet fører tilsyn med børnene, således at alle optagne børn registreres ved fremmøde og ved afhentning.
Fravær skal derfor meddeles SFO'en.

Opdateret 10-04-2018

Børn- og Ungeforvaltningen