Spring til indhold

Advisory Board for digital kommunikation

Den offentlige kommunikation med borgere overgår i disse år i stadig højere grad til digitale kanaler, hvilket kan udgøre en udfordring for borgere med særlige behov. Derfor er der oprettet et Advisory Board for digital kommunikation, der skal rådgive Odense Kommune i forhold til, at gøre de digitale løsninger (web, digitale selvbetjeningsløsninger og Digital Post) mere tilgængelige for de borgergrupper der kan opleve udfordringer, for en vellykket digital kommunikation med det offentlige.


Illustration/figur af mennesker samlet i en cirkel

Mere og mere af den offentlige kommunikation med borgerne overgår i disse år til digital kommunikation, som et led i effektiviseringen af den offentlige sektor. Et arbejde, der understøttes af national lovgivning, der gør det obligatorisk for borgere at anvende digitale selvbetjeningsløsninger og Digital Post til kommunikation med kommunen.

De udfordringer, der opstår, når borgere med særlige behov skal bruge Digital Post og digitale selvbetjeningsløsninger i hverdagen, varierer meget. For nogle vil digitaliseringen være en naturlig del af hverdagen, mens den for andre vil betyde enorme udfordringer, der kan virke uoverkommelige. Derfor er der oprettet et Advisory Board, der skal bidrage til at modvirke, at borgere med særlige behov marginaliseres fra fremtidens digitale samfund. Advisory Boardet er sammensat af medlemmer fra de forskellige organisationer der repræsenterer borgere med særligt behov i Odense Kommune.

 

Hvad er Advisory Boardets opgaver?

Advisory Boardet har til opgave at rådgive Odense Kommune i arbejdet med at flytte kommunikationen fra papirpost og den velkendte personlige ’frontdesk’ betjening til Digital Post, NemSMS og selvbetjening på nettet.

Advisory Boardet skal være med til at gøre opmærksom på barrierer for vellykket digital kommunikation med det offentlige. Er det selve anvendelsen af en computer, der er udfordringen, eller det at huske en kode og NemID-nøglekortet? Er det bedre vejledning eller bedre tekniske løsninger, der kan bane vejen for, at den enkelte kan betjene sig selv på nettet? Eller …?

 

Mødefrekvens

Advisory Boardet mødes 2- 3 gange årligt. På møderne orienterer Odense Kommune om igangværende og kommende tiltag vedrørende digital kommunikation mellem kommunen og borgerne. Aktuelle udfordringer drøftes, og opgaver for det kommende halve år skitseres.

 

Imellem møderne deltager Advisory Boardets medlemmer i erfaringsudveksling med kommunen via mail og gennem møder mellem Odense Kommune og relevante board-medlemmer.

 

Sidst afholdt møde: 24. november 2021. 

 

Varighed

Advisory Boardet fungerer foreløbigt frem til ultimo 2022.

 

Medlemmer

SIND, Fyn - Mikkel Næsvang
Handicaprådet - Erik Vind Frost
Ældrerådet - Karen Ulletved
Dansk Blindesamfund - Keld Nielsen
Ældre Sagen - Bent Hansen og Jan Grandal 

Ældre hjælper Ældre - Kirstine Vad og Poul Hesselballe
IT til Ældre - Benny Jørgensen og Elise Kølleskov
Boligsocial kontor, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune - Jacob Ludvigsen og Tom Rønning
Synsrådgivningen, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark - Victor Petersen
Integrationsforum, Odense - Michael Clement
Rådet for Socialt Udsatte, Odense - Lenna Vogn Petersen
LEV - Livet med udviklingshandicap, Odense - Ib Poulsen
Nedsatsyn.dk - Søren Rasmussen
Kirkens Korshær - Tue Nielsen 

 

Kontakt til Advisory Board for digital kommunikation:

Chefkonsulent Birgitte Hjelm Paulsen, tlf. 20 55 82 57, bihp@odense.dk

Konsulent Rasmus Vorup Lykkehøj, tlf. 42 65 25 65, ravse@odense.dk

 

Advisory Boards Referater

Borgmesterforvaltningen